นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

 1. ทางร้านใช้เวลาในการเตรียมการจัดส่งและจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับคำสั่งซื้อและตรวจสอบการชำระเงินถูกต้อง ภายใน 1-3 วัน
 2. ทางร้านใช้บริการการจัดส่งด้วยขนส่ง Flash Express เป็นหลัก ระยะเวลาในการจัดส่ง : ลูกค้ากรุงเทพฯ-ปริมณฑล ภาคกลาง จะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน(อย่างช้าไม่เกิน 3 วัน) ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับสินค้าประมาณ 2-3วัน(อย่างช้าไม่เกิน 4-5 วัน)
 3. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับร้านค้าได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้บรรจุภัณฑ์) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากทางร้านค้า เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน
 4. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS หรือขนส่งอื่นๆที่ท่านสะดวก สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
 5. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางร้านค้าเอง เช่น ทางร้านค้าส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางร้านค้ายินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยทางร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 6. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากทางร้าน ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
 7. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ glorycollagenth@gmail.com หรือเบอร์ 095-6926599 และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อทางร้านได้รับคำร้องของท่าน ร้านค้าจะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 8. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
  • 6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.glorycollagenth.com
  • 6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  • 6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนร้านค้าของลูกค้าเอง
  • 6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  • 6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข